סעו לטרבלינקה - הלינה בירנבום

JGuide TR XX GD XX

סעו לטרבלינקה התקוממות בטרבלינקה Adam Samogit
פקחו את עיניכם לרוחה
חדדו את השמיעה
עצרו את הנשימה
והקשיבו לקולות הבוקעים שם
מכל גרגר אדמה -

סעו לטרבלינקה
הם מחכים לכם שם
צמאים לקול חייכם
לאות לקיומכם,
לצעד רגליכם
למבט אנושי מבין וזוכר
ללטוף של אהבה על אפרם -
סעו לטרבלינקה

סעו מרצונכם אתם, החופשי
סעו מכוח הכאב על האימה שהתרחשה
מעמק ההבנה והלב כואב ולא משלים -
הקשיבו להם שם בכל החושים!

סעו לטרבלינקה
שם הדממה הירוקה, הזהובה או הלבנה
העוטפת אותם בכל אחת מעונות השנה
תספר לכם סיפורי סיפורים
על החיים שהפכו אסורים ובלתי אפשריים -

סעו לטרבלינקה
ראו איך הזמן שם עצר
הקשיבו לזמן העומד, לשתיקת המתים הרועמת
ולאבנים בדמות אנוש הבוכות שם בדממה
סעו לטרבלינקה לחוש זאת לשנייה -

סעו לטרבלינקה
הצמיחו פרח בדמעה חמה, בנשימה אנושית
מול אחת האבנים - זכר לקהילה שלמה
על אדמה שהיא גופם ואפרם.
הם מחכים שם בטרבלינקה שתבואו ותקשיבו לספורים
הזועקים בתוך הדממה
ובהזדהות מחלטת אילמת, מאחדת
תביאו להם בכל פעם
את ספור החיים הנמשכים
האהבה המחיה.

סעו לטרבלינקה לדורי דורות
אל תעזבו אותם לבדם -

הלינה בירנבאום
עם שובי מפולין 19.9.1986