ראיון בגרמנית עם שומר אס אס בטרבלינקה

JGuide TR XX GD VI
ראיון עם שומר אס אס בטרבלינקה
הסידרה בת 4 פרקים ובהם ראיון עם שומר אס אס בטרבלינקה המתאר שלב אחרי שלב בפירוט מזעזע את סדר היום הגרמני בטרבלינקה ואת השמדת היהודים החל מהובלתם ברכבות ועד לקבורתם בבורות הירי.